Styrelsen

Det är vi som sitter i styrelsen i Rondovägens samfällighetsförening 2022-2024.

Patrik Ryttervik

Ordförande

Telefon: 076 210 50 01

Marie-Louise Topac

Vice ordförande / Kassör / Ledamot

Telefon: 070 091 17 65

Zbiginiew Potrzasaj

Ledamot

Telefon: 073 645 0918

Märit Söderberg

Sekreterare

Telefon: 073 998 39 24

Morgan Nilsson

Ledamot

Telefon: 070 925 74 09

Ylva Ingeldal

Suppleant

Telefon: 070 464 75 37

Marie Möller

Suppleant

Telefon: 076 833 16 17

Simon Colbing

Valberedning

Telefon: 

Bengt-Erik Andersson

Valberedning

Telefon: 070 542 33 66