Mina sidor    >    Att tänka på

Att tänka på

Genom ett gott samarbete och respekt för varandra och våra gemensamma utrymmen gör vi området trivsamt och attraktivt. Vi hoppas du ska trivas hos oss!

Samfällighetsföreningen ansvarar för:

 • Garage och p-platser
 • Gruppavtal Comhems TV:kanaler (basutbud)
 • Hushållssopor
 • Gångvägar inklusive armatur
 • Gemensamhetslokaler
 • Festlokal
 • Tvättstuga
 • Undercentral
 • Distribution av vatten och värme
 • fram till fastigheten
 • Vårstädning
 • Planering på gemensamma ytor
 • Lekpark

Garage och p-platser

Om du vill ha garage eller p-plats så anmäler du det här på vår hemsida när du är inloggad. Här hittar du också vilka priser och regler som gäller för parkeringsplatser och garage. Ev kötid varierar naturligtvis.
Parkering utanför avsedda platser är inte tillåten och kommer att beivras. Snöröjning, ambulans, brandkår och andra utryckningsfordon är beroende av en god framkomlighet.

TV

Samfälligheten har tecknat ett gruppavtal med Comhem som innebär att varje hushåll har tillgång till deras TV basutbud.

Fiber

Varje lägenhet/radhus har fiber indraget till lägenheten (alt har möjligheten att dra in fiber till sin lägenhet/radhus). Fibret levererades av Openinfra men idag har vi “öppen fiber” vilket innebär att olika hushåll har olika fiberabonnemang.

Sopor

Sopskåp för hushållssopor finns vid gemensamhetslokalen. Matavfall skall läggas i särskilda papperspåsar som finns att hämta i tvättstugan. Grovsopor, glas, metall, kartonger, elektronik, färg, tidningar, batterier mm skall lämnas på SRVs återvinningsstationer. Det får absolut inte slängas i Samfällighetens sopkärl eller ställas bredvid sopkärlen. På SRVs hemsida www.srvatervinning.se kan du läsa mer om sortering av sopor och var närmaste återvinningscentral/station finns.

Gångvägar

Vi ser tillsammans till att det är snyggt runt gångvägarna och övriga gemensamma utrymmen. Samfälligheten ansvarar för plogning och sandning samt reparationer av armatur. Värt att veta är också att alla gångvägar i området inte tillhör samfälligheten, några tillhör Huddinge kommun.

Observera också att man endast får köra in i området med bil för att lasta eller lossa gods eller för att låta passagerare stiga i och ur. Kör då försiktig eftersom vi har många lekande och cyklande barn i området!

Gemensamhetslokal

Tvättstugan bokas med nyckel på tavla vid ingången. Du har förhoppningsvis fått din bokningsnyckel och koden till tvättstugedörren av förra ägaren. Viktigt att var och en städar efter sig så vänligen respektera både städning och tvättiderna. Ytterligare information om tvättstugan finns under rubriken “Tvättstugan”.

Festlokalen bokas via hemsidan under rubriken “Boka lokal”. Du måste vara inloggad för att kunna göra bokningen. Under rubriken “Boka lokal” hittar du också information om vad det kostar och vilka regler som gäller.

Vårstädning

Samfälligheten kallar till vårstädning (via hemsidan och med info i brevlådan!) då vi alla tillsammans städar gemensamma områden och avslutar med korvgrillning. Under vårstädningen ägnar vi oss inte åt vår egen tomt/uteplats utan hjälps alltså åt med det gemensamma! Passa på att vara med, det är ett fint tillfälle att träffa dina nya grannar!

Lekpark

Det är vårt gemensamma ansvar att hålla lekparken i ordning. Låt oss hålla det fint, plocka bort trasiga leksaker och skräp efter dig

Husdjur

Husdjur skall hållas under uppsikt så de inte förorenar hos grannar eller på gemensamma anläggningar.

Visa hänsyn

Respektera och ha förståelse för dina grannar. Tänk på att inte spela för hög musik eller att orsaka andra störande ljud, såväl inomhus som utomhus. Prata gärna med dina grannar om du till exempel ska ha en fest.