Årsstämma Rondovägens Samfällighet

Årsstämma för Rondovägens Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 10:e mars, kl. 19:00
Plats: Föreningslokalen, Rondovägen 336.

Känner du att du skulle vilja vara mer delaktig i hur Samfälligheten fungerar och sköts?
Då är det ett lysande tillfälle att vara med i Styrelsen!
Lämna i sånt fall en intresseanmälan, senast den 28:e februari, i föreningens brevlåda vid infotavlan på Rondovägen 336.

Spolning av stammar och avloppsledningar

Med anledning av reklamblad om spolning vill vi be er avvakta med eventuell beställning av spolning av stammar såvida ni inte har akut behov p.g.a. stopp i avlopp.
Samfällighetens ledningar behöver spolas och för att det skall få avsedd effekt måste stammarna i samtliga bostäder (radhus och lägenheter) spolas samtidigt.
Vi har begärt in offerter från ett antal företag för att få bästa möjliga pris till en god kvalité. Vi återkommer med närmare information så snart vi fått in offerterna och gått igenom dem.

Invigning av föreningslokalen

Som dem flesta kanske redan vet så har vår föreningslokal renoverats under 2013. Detta har vi nu tänkt att fira med en liten invigningstillställning.
Boende på Rondovägens Samfällighet inbjudes härmed till öppet hus i föreningslokalen söndagen den 2:a februari kl. 15:00-17:00.
Föreningen bjuder på dryck och lite tilltugg.
Hjärtligt välkomna!