Om du önskar lämna in en motion till Årsmötet i mars måste den lämnas in senast den 31/1-2024. Skriv motionen, skriv under den och lämna i samfällighetens brevlåda, nummer 336.