Styrelsen

Styrelse 2021-2022

Ordförande: Marie- Louise Topac, Rondovägen 374, Tel 070 091 17 65

Kassör: Marie- Louise Topac, Rondovägen 374, Tel 070 091 17 65          kontaktperson, hemsidan

Sekreterare/Vise ordförande: Märit Söderberg, Rondovägen 352, Tel 073 998 39 24    kontaktperson, tvättstugan

Ledamot: Zbginiew Potrzasaj, Rondovägen 348,  Tel 073 645 0918                                 kontaktperson, utebelysning, hushållssopor

Ledamot: Ellen Åström, Rondovägen 338,  Tel 073 988 26 95                               kontaktperson, garage och P-platser, lokalen

Ledamot: Morgan Nilsson, Rondovägen, Tel 070 925 74 09                                           Kontaktperson, utemiljö, lekparker

Suppleant: Hannicka Thunell, Rondovägen 450, Tel 070 719 32 50           kontaktperson, nycklar och vinterunderhåll

Suppleant: Angela Gomez, Rondovägen 354, Tel 076 038 80 82              kontaktperson, lokalen

Kontakta oss gärna via hemsidans kontaktformulär om det inte är ett akutärende.

 

Valberedningen:

Marie Möller
Rondovägen 384, tel: 076 833 1617

Bengt-Erik Andersson
Rondovägen 486, tel: 070 542 3366