Angående byggande av telemast

Med anledning av att vi i styrelsen fått information om att Telia Sonera lämnat in en ansökan om bygglov för teknikbod och torn för telekommunikationsanläggning på fastigheten Östra Skogås 1:1, dvs fotbollsplanen bakom Brf Finalen, så hade vi ett ”krismöte” på fredagskvällen.
Vi motsätter oss detta å det kraftigaste och kommer samla så mycket information vi kan om regleringar m.m. Sedan kommer vi, tillsammans med Brf Finalen, under kommande vecka samla in namnunderskrifter för att lämna till Huddinge Kommun.

MER INFORMATION FÖLJER

Armaturerna åtgärdas igen

Nu på torsdag kommer armaturerna åtgärdas igen. Förhoppningsvis sista gången det behövs. Hyresgästerna kommer inte behöva flytta sina bilar, utan hantverkarna åtgärdar de platser som är fria allt eftersom.

Fabrikören har varit på plats för att gå till botten med vad som varit problemet med lamporna. De har hittat ett fel som får detektorerna att bete sig som de gör nu, och elektrikerna kommer att åtgärda detta.

Armaturer i garagen

Idag har leverantören varit och kontrollerat belysningen i garagen, med anledning av att de upplevts fungera lite som de själva behagat. Anledningen till detta var som tur var inget installationsfel utan att tidsinställningen var så pass snäv att de släcktes så fort detektorerna inte kände av någon rörelse.
Detta åtgärdades så att lamporna lyser i 15 min efter att de känt av rörelse. Det blir dessutom mindre slitsamt för lysrören.
Ett par av lamporna fick dock istället felet att de inte stängs av alls. Detta tas nu upp med fabrikören, som också får se över det ”simmande” skenet som lysrören avger.

Detaljer kring garaget

Igår 7/1 var elektrikerna här och korrigerade armaturerna i garaget. Två armaturer utanför övre delen har reklamerats. Nya kommer att monteras dit, så fort leverantören kan skicka dem.

Nästa vecka kommer Modulbyggen tillbaka och monterar en skena för snörasskydd.

Vi har fått frågan om varför taket inte är isolerat. Svaret är, enligt ingenjörerna, att det är en bortkastad kostnad då det ändå inte gör någon nytta.

Bristande sophämtning

Som ni säkert har sett så är våra avfallskärl vid vändplanen återigen överfulla. Vi har sedan tidigare reklamerat sophämtningen till SRV och kontaktar nu dem igen angående detta.
Under tiden ber vi er vänligen att i möjlig mån behålla era sopor. Vi vet att detta inte är hållbart och det har vi framfört till SRV.
Vi tackar för ert överseende.

Julbrev

Lite information från styrelsen.

Inför stundande årsstämma vill vi påminna om att motionerna skall vara inlämnade senast 31 Januari 2013. Motionerna lämnas i brevlådan på Rondovägen 420. Anonyma motioner behandlas ej.

Vi har fått mycket positiv kritik från er om vår hemsida. Om ni har några förslag på hur vi kan förbättra den så mottages dessa av Björn Lindstedt på Rondovägen 360.
Vi försöker vara en så miljövänlig samfällighetsförening som möjligt och det är därför vi använder hemsidan för vårt informationsflöde.

Ett stort tack till er alla för att ni stod ut med allt bök runt garagerenoveringen. Lite finjusteringar kvarstår, såsom armaturer som inte fungerar som de ska. Skylten på gaveln tas bort efter julhelgerna.

Snön kom med besked och varken Huddinge Kommun eller Skanska kunde uppfylla sina avtal tillfredsställande. Vi har pratat med båda parter och hoppas på bättringar till kommande snöfall.

Vi vill dock påminna alla er som har parkeringsplats, att det är er uppgift att skotta er respektive plats. Det är inte okej att lägga över snön på någon annans parkeringsplats.