Kontakt

Här kan du kontakta styrelsen:

  • Vid frågor eller synpunkter till Styrelsen angående Samfälligheten. Behandlar vi dina frågor på nästa styrelsemöte.
  • Vid frågor om garage och P-platser, skriv dina önskemål i kontaktformuläret. Eller vänd dig till Ellen Åström tel: 0739882695.
  • Om du vill boka lokalen, kolla Kalendern här, om lokalen är ledig. Förfrågan om lokalen är ledig skall göras via Kontaktformuläret eller direkt till Lokalansvarig Gunilla Paulsson tel: 070 630 3446. Du kan boka föreningslokalen för möten, fest etc. OBS! att Lokalen endast hyrs ut till medlemmar i Samfälligheten. OBS! att bokningen är giltig först efter att du fått bekräftelse från lokalansvarige.

Gå till kontaktformuläret.

 

Motioner till årsstämman lämnas in skriftligen under anvisad period och behandlas på årsstämman.

Vid frågor om avgifter/hyror kontakta MBF:

Rondovägens Samfällighetsförening c/o MBF

Källgatan 14

722 11 VÄSTERÅS

TEL: 021-403300