Kontakt

Här kan du kontakta styrelsen:

  • Vid frågor eller synpunkter till Styrelsen angående Samfälligheten. Vi behandlar dina frågor på nästa styrelsemöte.
  • Vid frågor om garage och P-platser, skriv dina önskemål i kontaktformuläret eller vänd dig till Morgan Nilsson, 070 925 7409.
  • Om du vill boka lokalen, kolla Kalendern här, om lokalen är ledig. Förfrågan om lokalen är ledig skall göras via Kontaktformuläret eller direkt till Lokalansvarig Angela Gomez tel: 076 038 8082. Du kan boka föreningslokalen för möten, fest etc. OBS! att Lokalen endast hyrs ut till medlemmar i Samfälligheten. OBS! att bokningen är giltig först efter att du fått bekräftelse från lokalansvarige.

Gå till kontaktformuläret.

 

Motioner till årsstämman lämnas in skriftligen under anvisad period och behandlas på årsstämman.

Vid frågor om avgifter/hyror kontakta MBF:

Rondovägens Samfällighetsförening c/o MBF

Källgatan 14

722 11 VÄSTERÅS

TEL: 021-403300