Angående byggande av telemast

Med anledning av att vi i styrelsen fått information om att Telia Sonera lämnat in en ansökan om bygglov för teknikbod och torn för telekommunikationsanläggning på fastigheten Östra Skogås 1:1, dvs fotbollsplanen bakom Brf Finalen, så hade vi ett ”krismöte” på fredagskvällen.
Vi motsätter oss detta å det kraftigaste och kommer samla så mycket information vi kan om regleringar m.m. Sedan kommer vi, tillsammans med Brf Finalen, under kommande vecka samla in namnunderskrifter för att lämna till Huddinge Kommun.

MER INFORMATION FÖLJER

Nya nycklar och kontrakt till garagen

Garagen är nu färdiga och besiktigade. Nya nycklar kommer delas ut i samband med att hyresgästerna skriver nya kontrakt. Detta sker i gemensamhetslokalen imorgon, fredag 30e, mellan kl 18-20.
Om ni ej kan komma förbi lokalen under den tiden så kommer kontrakt skrivas och nycklar hämtas hos Björn Lindstedt, Rondovägen 360.
Om ni har frågor eller synpunkter får ni gärna kontakta styrelsen.

Ny information om garagen

På måndag, den 24 september kl 07:00 påbörjas bygget av våra nya garage.

De kommer att börja med markarbete, dvs lägga ett speciellt asfaltsgolv, både på övre och nedre plan. Därefter monteras väggar och tak. Allt planeras vara klart 29 november.

De kommer att jobba måndag till torsdag, mellan 07:00-20:00. Endast ”tyst arbete” mellan 18:00.

Under hela byggtiden kommer gemensamhetslokalen ej vara tillgänglig för uthyrning, då den kommer fungera som övernattningslokal och rastlokal.

Samtliga parkeringsplatser kommer vara tillgängliga under byggarbetet.

Fem gästparkeringsplatser kommer att användas av Mobulbyggen och de kommer att märkas upp under helgen.

Ta gärna kontakt med styrelsen genom hemsidan om ni har frågor eller synpunkter.

Viktig info om din parkeringsplats

Nu är rivningen av garaget avslutad och ni har tillgång till era parkeringsplatser fr.o.m Söndag 2 September.
Vi hoppas att bygget av de nya garagen kan starta tidigare, då rivningen tog kortare tid än beräknat. Det blir dock inte under den kommande veckan, v 36.
Vi återkommer med mer information när vi fått nytt startdatum.
Mvh / Styrelsen i Rondovägens Samfällighet

Viktigt angående garagen och parkeringsplatserna

Fredagen 31 augusti startar vi rivningen av garagen.
Det innebär att ni som har garage måste tömma det på allt innehåll, senast kvällen 30 augusti. Samfälligheten kommer inte att stå för eventuella avfallsavgifter eller ersättning för kvarglömda föremål.

Ni som har parkeringsplats kan inte utnyttja den under perioden, då det är en byggarbetsplats med stängsel runtom.

Vi har kontaktat Huddinge kommun angående provisoriskt parkeringstillstånd längs med Rondovägen.

Tyvärr är det så att tillgängligt utrymme inte täcker parkeringsbehovet. Har ni möjlighet att parkera bilen på annat håll skulle det uppskattas.

Garagerenoveringen beräknas vara klar under v.48.

Styrelsen återkommer med mer information om bl.a. ersättning av / avgiftsbefrielse på månadsavgiften.

Det nya garaget ger oss möjlighet att skriva nya kontrakt med samtliga hyresgäster. Det innebär att alla skulle ha samma villkor och avtal.

Under byggtid kommer lokalen inte vara tillgänglig för uthyrning.

/ Styrelsen i Rondovägens Samfällighetsförening