Årsstämma Rondovägens Samfällighet

Årsstämma för Rondovägens Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 10:e mars, kl. 19:00
Plats: Föreningslokalen, Rondovägen 336.

Känner du att du skulle vilja vara mer delaktig i hur Samfälligheten fungerar och sköts?
Då är det ett lysande tillfälle att vara med i Styrelsen!
Lämna i sånt fall en intresseanmälan, senast den 28:e februari, i föreningens brevlåda vid infotavlan på Rondovägen 336.