Spolning av stammar och avloppsledningar

Med anledning av reklamblad om spolning vill vi be er avvakta med eventuell beställning av spolning av stammar såvida ni inte har akut behov p.g.a. stopp i avlopp.
Samfällighetens ledningar behöver spolas och för att det skall få avsedd effekt måste stammarna i samtliga bostäder (radhus och lägenheter) spolas samtidigt.
Vi har begärt in offerter från ett antal företag för att få bästa möjliga pris till en god kvalité. Vi återkommer med närmare information så snart vi fått in offerterna och gått igenom dem.