Angående byggande av telemast

Med anledning av att vi i styrelsen fått information om att Telia Sonera lämnat in en ansökan om bygglov för teknikbod och torn för telekommunikationsanläggning på fastigheten Östra Skogås 1:1, dvs fotbollsplanen bakom Brf Finalen, så hade vi ett ”krismöte” på fredagskvällen.
Vi motsätter oss detta å det kraftigaste och kommer samla så mycket information vi kan om regleringar m.m. Sedan kommer vi, tillsammans med Brf Finalen, under kommande vecka samla in namnunderskrifter för att lämna till Huddinge Kommun.

MER INFORMATION FÖLJER