Armaturerna åtgärdas igen

Nu på torsdag kommer armaturerna åtgärdas igen. Förhoppningsvis sista gången det behövs. Hyresgästerna kommer inte behöva flytta sina bilar, utan hantverkarna åtgärdar de platser som är fria allt eftersom.

Fabrikören har varit på plats för att gå till botten med vad som varit problemet med lamporna. De har hittat ett fel som får detektorerna att bete sig som de gör nu, och elektrikerna kommer att åtgärda detta.