Bristande sophämtning

Som ni säkert har sett så är våra avfallskärl vid vändplanen återigen överfulla. Vi har sedan tidigare reklamerat sophämtningen till SRV och kontaktar nu dem igen angående detta.
Under tiden ber vi er vänligen att i möjlig mån behålla era sopor. Vi vet att detta inte är hållbart och det har vi framfört till SRV.
Vi tackar för ert överseende.