Bristande sophämtning

Som ni säkert har sett så är våra avfallskärl vid vändplanen återigen överfulla. Vi har sedan tidigare reklamerat sophämtningen till SRV och kontaktar nu dem igen angående detta.
Under tiden ber vi er vänligen att i möjlig mån behålla era sopor. Vi vet att detta inte är hållbart och det har vi framfört till SRV.
Vi tackar för ert överseende.

Julbrev

Lite information från styrelsen.

Inför stundande årsstämma vill vi påminna om att motionerna skall vara inlämnade senast 31 Januari 2013. Motionerna lämnas i brevlådan på Rondovägen 420. Anonyma motioner behandlas ej.

Vi har fått mycket positiv kritik från er om vår hemsida. Om ni har några förslag på hur vi kan förbättra den så mottages dessa av Björn Lindstedt på Rondovägen 360.
Vi försöker vara en så miljövänlig samfällighetsförening som möjligt och det är därför vi använder hemsidan för vårt informationsflöde.

Ett stort tack till er alla för att ni stod ut med allt bök runt garagerenoveringen. Lite finjusteringar kvarstår, såsom armaturer som inte fungerar som de ska. Skylten på gaveln tas bort efter julhelgerna.

Snön kom med besked och varken Huddinge Kommun eller Skanska kunde uppfylla sina avtal tillfredsställande. Vi har pratat med båda parter och hoppas på bättringar till kommande snöfall.

Vi vill dock påminna alla er som har parkeringsplats, att det är er uppgift att skotta er respektive plats. Det är inte okej att lägga över snön på någon annans parkeringsplats.

Info angående snöröjning

Då vi fått flertalet frågor om hur snöröjningen sköts så tänkte vi lägga ut ett litet utdrag från kontraktet vi har med Skanska.

Snöröjning och halkbekämpning utföres i samband eller i direkt följd av att Huddinge kommun utkallat för vinterväghållning på angränsande gator 1/11 – 31/3