Viktigt angående garagen och parkeringsplatserna

Fredagen 31 augusti startar vi rivningen av garagen.
Det innebär att ni som har garage måste tömma det på allt innehåll, senast kvällen 30 augusti. Samfälligheten kommer inte att stå för eventuella avfallsavgifter eller ersättning för kvarglömda föremål.

Ni som har parkeringsplats kan inte utnyttja den under perioden, då det är en byggarbetsplats med stängsel runtom.

Vi har kontaktat Huddinge kommun angående provisoriskt parkeringstillstånd längs med Rondovägen.

Tyvärr är det så att tillgängligt utrymme inte täcker parkeringsbehovet. Har ni möjlighet att parkera bilen på annat håll skulle det uppskattas.

Garagerenoveringen beräknas vara klar under v.48.

Styrelsen återkommer med mer information om bl.a. ersättning av / avgiftsbefrielse på månadsavgiften.

Det nya garaget ger oss möjlighet att skriva nya kontrakt med samtliga hyresgäster. Det innebär att alla skulle ha samma villkor och avtal.

Under byggtid kommer lokalen inte vara tillgänglig för uthyrning.

/ Styrelsen i Rondovägens Samfällighetsförening